Hotline +252 611 000434

Shaqodoon

Shaqodoon waa xaruntaada xirfadeed ee halmar joogsi iyo shuraako ku kalsoon shabakadda Xarunta Shaqada ee Somalia. Dhammaan adeegyadu waa lacag la’aan.

Haddii shaqada lagaa joojiyay, aad rabto isbeddel xirfadeed, ama aad raadineyso shaqadaadii ugu horreysa, Shaqodoon.net waxay leedahay dhigaalo kaa caawinaya inaad qaado tallaabada xigta. Laga soo bilaabo heerka gelitaanka ilaa hoggaanka fulinta, waxaan halkan u joognaa inaan kaa caawino inaad hesho shaqada aad rabto.

Cilmi-baaris ayaa muujisay in dadka isticmaalo adeegyada shaqada ee shaqodoon.net  inay ugu laabtaan shaqada si dhakhso ah oo ay kasbadaan lacag badan marka lala barbardhigo dadka aan isticmaalin.

Markaad ku jirto Shaqodoon.net, waad:

Iska diiwaangelin kartaa gudaha websitekeena, keyd-xogeedka ugu ballaaran ee shaqo

 • Ka codsan kartaa, iska diiwaangelin kartaa tababarada, ku sameysan kartaa qorshe xirfadeed iyo Fayl Shaqeedka shaqodoon.net, waxaadna fariin uga diri kartaa shaqaalaheena shaqodoon.net gudahiisa 
 • Ka heli kartaa tababar xirfadeed oo qof-ka-qof ah
 • Waafajin kartaa danahaaga iyo awoodahaaga shaqooyinka aad ku fiicnaan laheyd oo aad ku raaxeysan laheyd inaad qabato
 • Ogaan kartaa wax ku saabsan tababarka lacag la’aanta ah si laaga caawiyo inaad horumariso xirfadaada ama aad wax uga ogaato nooc shaqo cusub
 • Sahmin kartaa layliyada mushaarka leh, tababarada shaqaale, barashada shaqooyinka, barnaamijyada, iyo casharrada kulliyadda
 • Kaqeybqaadan kartaa aqoon isweydaarsiyada ku saabsan taariikh xirfadeedka, wareysashada, ku xirnaanta xirfadleyaasha, xirfadaha shaqsiyeed, codsashada shaqooyinka gobolka, iyo wax badan
 • Isticmaali kartaa kumbuyuutarada, internet-ka, telefoonada, fakiska, koobiyeyaasha, iyo madbacadaha ku jira Qololkeena Dhigaalada
 • Ka heli kartaa caawimaada gaadiid-raaca, daryeelka carruurta, cuntada, gelida internet-ka, kharashka muraajacada, buugaagta, lacagaha dugsiga, aqoonsiga, dharka shaqada iyo qalabka, iyo wax badan.

Maxay yihiin faa’iidooyinka Shaqdoon.net?

shaqodoon.net waa nidaamka ku beegista shaqo ee wadanka. Waxaad ka heli kartaa shaqooyin, shaqobixiyeyaashuna way kaa heli karaan. Markaad macluumaad badan geliso heybtaada Shaqodoon, ayaad si badan aad ugu muuqan kartaa shaqobixiyeyaasha.

Markaad ku jirto shaqodoon.net, waad:

 • Baari kartaa boqolaal liisaska shaqooyinka furan ah
 • Raadin kartaa shaqooyin u dhigma xirfadahaaga, danahaaga, iyo saacadaha aad doorbideyso
 • Sameyn kartaa oo keydin kartaa taariikh xirfadeedkaaga
 • Codsan kartaa shaqooyin
 • Ha kugu xiraan shaqobixiyeyaasha shaqaalaha
 • Heli kartaa digniino ku saabsan shaqoonka cusub ee la soo dhejiyo iyo bandhigyada shaqo

Shaqodoon.net

waa mareeg isdhexgal leh oo loogu talagalay shaqodoonka. Waadgeli kartaa si aad u hesho dhigaalo iyo qalab adiga laguugu talagalay. Waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaangeliso barnaamijka Shaqada iyo Tababarka ee deegaanka si aad u aragto sifooyinka oo dhan, balse qalab badan ayaa la heli karaa iyadoo aan la iska diiwaangelin.

Markaad ku jirto shaqodoon.net, waad:

 • Ka sameysan kartaa qorshe shaqo adoo dejisanaya hadafyo shaqo iyo xarfadeed
 • Ka raadin kartaa oo ka codsan kartaa shaqooyin
 • Iska diiwaangelin kartaa tababarada iyo aqoon isweydaarsiyada
 • Uga diri kartaa oo ka heli kartaa fariimaha sugan ee shaqaalaha WorkSource
 • Geli kartaa qalabka si aad u wanaajiso una keydiso taariikh xirfadeedka iyo waraaqaha codsiga
 • Ku keydin kartaa raadinta shaqo, codsiyada, iyo shaqooyinka la soo dhejiyo gudaha diiwaanka codsiga
 • Ka heli kartaa barnaamijyada tababarka ee onlaynka ah

Contact Us

Bakaaro Market
Howl-Wadaag District,
Mogadishu, Somalia
+252.611000434
info@shaqodoon.net